Search
Generic filters
0
Search
Generic filters

Kvinnebunad fra Nedre Numedal - Flesbergbunad ⚜️

Kvinnebunad fra Nedre Numedal kalles også Flesbergbunad.
Flesberg er et av de omrâdene i landet der den tradisjonelle draktskikken holdt seg
lenge. Det siste leddet i utviklinga for kvinneklarne var den säkalte nyvevnadstroya.
Den forste bunaden som ble tatt i bruk igjen, bygde imidlertid pà et eldre materiale
og representerer draktskikken slik den var midt pà 1800-tallet.

Pris 56200 kr
Inkludert
icoico

Alle bunadsdelene som er vist ovenfor er inkludert i prisen og er nødvendige komponentene for selve bruken av denne bunaden.

monark
img img
Tilbehør

Denne drakten har vært i produksjon i nesten 100 år, så etter hvert har mange forskjellige alternativer for tilbehør blitt introdusert. Noen av dem fikk gjenklang hos befolkningen og eksperter, noen ble ugjenkallelig glemt eller straffet. Vi kan produsere alle deler, det viktigste er at kundene vil ha et behov for det.

Sølvsmykkene

Gjennom mange års arbeid har gullsmedene våre utviklet unike kolleksjoner av bunadsølv til bunadene. Vi har en glede å tilby deg de beste bunadsølvkombinasjonene som finnes. Du har to alternativer å velge mellom, ett alternativ er for de som ikke er for trange om penger og ønsker å kjøpe alt tilgjengelig bunadasølv for å skinne på dagen din. Men hvis det for øyeblikket av en eller annen grunn ikke er noen mulighet eller ønske om å kjøpe alt, så har vi alltid et sett med nødvendig bunadsølv til bunaden din.

Historie av Kvinnebunad fra Nedre Numedal ⚜️

I nyere tid har antallet forskjellige og unike bunader økt betraktelig. Grunnen til dette er at flere og flere eksklusive og unike broderimotiver blir funnet fra ulike gårder i Telemark. I tillegg blir disse motivene dekorert og kombinert med forskjellige bånd og farger. Alt dette resulterer i at antall ferdige beltestakker som er historisk korrekte har mangedoblet seg. LARA SEMB HOLT FLEE leikkurs i Flesberg pà 1930-tallet. Hun ivret for at ungdommen skulle ta opp igjen den lokale draktskikken der, og til festen etter kurset hun hadde i 1939, var det flere som kom kledd i gamle, länte plagg. Mari Baklid var ei lokal kvinne som ivret for det samme som Klara Semb, og hun satte i gang med à produ- sere Flesbergbunad. Pà den tida var det fortsatt en del som gikk kledd i lokalpregede klær, men det var av en yngre type enn det som ble tatt opp igjen i bunaden. Vi ser altsà ei tilsvarende utvikling som i Telemark, der de forste bunadbrukerne gilk tilbake til en eldre draktskikk enn den som fortsatt var i bruk da de forste lagde seg bunader. I dag brukes det bunader fra tre ulike tidsperio- der i Nedre Numedal: én fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, én fra midten av 1800- tallet, og den säkalte nyvevnadstroya, som var i bruk fra ca. 1870 0g fram til ca. 1960. I tillegg brukes den broderte Numedalsbunaden. I denne artikkelen presenteres bunaden som bygger p draktskikken fra midt pà 1800-tallet og nyvevnadstroya sammen. Da denne bunaden ble tatt i bruk, ble enkelte elementer fra den gamle draktskikken endret og utelatt. Det ble i forste omgang ikke lagd troyer til bunaden, og til noen av de forste ble det lagd et pannelin som ble satt utenpà lua. Dette pannelinet hadde utgangspunkt i en eldre type hodeplagg enn det som hadde vert tradisjonelt til klarne bunaden bygger pà.

Kontakt Proveime

Ettersom klesskikken som denne bunaden bygger pä, var i bruk til ca. 1870, har en fotografier som kilde til pakledning og bruk, i tillegg til bevarte plagg og andre kilder. Draktskikken med nyvev. nadstroye kom i bruk fra 1870-tallet. Fra 1890-ära var den i allment bruk som festklar. Den holdt segi alminnelig bruk ei stund inn pà 1900-tallet, og mens de yngre da gikk over til moteklar, fortsatte de eldre à gà tradisjonelt kledd. Enkelte brukte disse klarne til innpä 1950-tallet. Den tida klarne var i vanlig bruk, gikk de ulike plaggene gradene fra finklar til helgeklar til hver- dagsklar, men i tillegg ble det ogsà lagd nye klar for helgedagsbruk. Rundt 1900 var det vanlig à bruke en eller to verkensstakker med undertroye til när en ikke behovde à vare kirkekledd. Troyene var enten spettete nyvevnadstroyer, som til finbruk, rosemonstrede ullmusselintroyer eller monstrede bomullstroyer. En brukte ikke livet til helge- dagsklarne, men lua i ullmusselin var en sjolsagt del av drakta. Slike klær er tatt opp igjen som helge- dagsbunad, men mens de tidligere brukte serk under troya, er det mange som sloyfer den til buna- den. Som ytterplagg til helgedagsbunaden brukes et stort ullsjal. Det brukes samme slags stromper 0g sko som til festbunaden.

  • Kategori: 2
  • Utarbeidelse: 1974
  • Bunaden er skapt av Ruth Strand
Flere detaljer
monark
Draktdeler

Liv til Flesbergbunad fra Nedre Numedal LIv: Det er tre farger i bruk til livet i dag: grønt, svart og mørkeblätt. De har alle samme fasong, 0g lages i vadmel eller klede. Liv som lages i klede blir föret. Livet er et såkalt omslagsliv, med 12 sølvknapper i oval foran pà bringa. Det er bare […]

FORKLE til Flesbergbunad fra Nedre Numedal Det er bevart mange gamle forklær, i ulike farger og med mange forskjellige mønstre. De fleste er i mørk ullmusselin med trykt blomstermønster, og slik er ogsä bunadforklærne som er i bruk. De rynkes tett med en lopegang med snor som knytes rundt livet. Til nyvevnadstrøya brukes ikke forkle. […]

Beltestakk forkle modell Maria syrine Ideel svart og/eller morkeblått klede eller toskaftvevd ullstof Art.nr: 756100 Materiale: Sølv Overflate: Oksidert Storleik:  13 mm / 11 mm Legering: 830 Passer bare til de beste Bedre enn  du kunne ønske Du fortjener det Det beste produktet i Norge

Beltestakk belte modell Maria syrine Ideel svart og/eller morkeblått klede eller toskaftvevd ullstof Art.nr: 756100 Materiale: Sølv Overflate: Oksidert Storleik:  13 mm / 11 mm Legering: 830 Passer bare til de beste Bedre enn  du kunne ønske Du fortjener det Det beste produktet i Norge

Skjorte til Flesbergbunad fra Nedre Numedal  I dag blir det brukt skjorte til bunaden, og den er lik for kvinne-og mannsbunaden. Tradisjonelt brukte kvinnene serk, med overdel som ei skjorte og underdel som en ekstra understakk. Skjortene har broderi pà halskrage og ermelinninger, i mangefarget ullgarn eller hvitsom. Det lokale navnet pà ullgarnbroderiet er lettasaum. […]

Beltestakk skjorte modell Maria syrine Ideel svart og/eller morkeblått klede eller toskaftvevd ullstof Art.nr: 756100 Materiale: Sølv Overflate: Oksidert Storleik:  13 mm / 11 mm Legering: 830 Passer bare til de beste Bedre enn  du kunne ønske Du fortjener det Det beste produktet i Norge

Stakk til Flesbergbunad fra Nedre Numedal Tradisjonelt ble det brukt mange stakker utenpà hverandre i dette omrâdet. Opptil sju stakker, forteller kildene. Til dagens bunadbruk brukes det farre, som oftest tre. De følger alle samme snittet og lages for det meste i toskaftvevd ullstoff. Den ytterste kan ogsà væare i klede. Stakkene er tett foldelagt […]

Beltestakk stakk modell Maria syrine Ideel svart og/eller morkeblått klede eller toskaftvevd ullstof Art.nr: 756100 Materiale: Sølv Overflate: Oksidert Storleik:  13 mm / 11 mm Legering: 830 Passer bare til de beste Bedre enn  du kunne ønske Du fortjener det Det beste produktet i Norge

Andre bunader fra Buskerud

I nyere tid har antallet forskjellige og unike beltestakker økt betraktelig. Grunnen til dette er at flere og flere eksklusive og unike broderimotiver blir funnet fra ulike gårder i Telemark. I tillegg blir disse motivene dekorert og kombinert med forskjellige bånd og farger. Alt dette resulterer i at antall ferdige beltestakker som er historisk korrekte har mangedoblet seg.

Relaterte Bunader

All denne utviklingen er gode nyheter for nåværende jenter, men har samtidig også sine negative sider. På grunn av mangfoldet i valget og mangelen på struktur ble det nesten umulig å finne den beltestakk ei egentlig kunne ønske seg og drømmer om. For å gjøre livet til våre kunder både enklere og bedre. Som det første selskapet i Norge har vi gjennom ulike undersøkelser og forskning på dette feltet utviklet vår egen unike metode for hvordan vi kan optimisere og sortere alle beltestakker som allerede finnes på markedet og som vi kan produsere.