No products
Map

Vestfold og Telemark

gjennom Thale Gjessings avhandling fra 1949 og Ragnhild Bleken Rustens arbeid, som ble utgitt posthumt i 2002. I Valdres er det forst og fremst bunadarbeidet som har vært kilde til en vitenskapelig publikasjon, i og med at Inger Hau- gen brukte dette som grunnlag for magistergrads - avhandlinga si i sosiologi. Ting og mening, fra 1975- Utover dette er det publisert mange store

Bla ned