No products
Map

Hedmark

Hedmark er et fylke som vanligvis deles inn i fem draktområder, selv om dette ikke nødvendigvis er representativt for de tradisjonelle draktskikkene i området. Disse områdene er Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Trysil-Engerdal, Hedemarken og Solør-Odal, og de skiller seg fra hverandre når det gjelder dialekter, museumsregioner og administrative områder.

Det er viktig å påpeke at det ikke finnes en ensartet tradisjonell draktstil i hele Hedmark. Bunad- og folkedraktrådet har utført feltarbeid i Nord-Østerdal i samarbeid med bondekvinnelagene og museene der. Det har også vært registrering i Ringsaker, med Kjersti Prestkvern som en viktig lokal organisator og ressursperson. I 2005 utførte Bunad- og folkedraktrådet feltarbeid i Solør-Odal, men resten av fylket er ennå ikke fullstendig kartlagt.

Kvinnebunad fra Hedemarken

Kvinnebunad fra Vallset

Kvinnebunad fra Sør-Østerdal

Kvinnebunad fra Nord-Østerdal

Kvinnebunad fra Kvikne

Kvinnebunad fra Folldal

Kvinnebunad fra  Alvdal

Kvinnebunad fra Trysil

Kvinnebunad fra Solør og Odal

Kvinnebunad fra Finnskogen

Lundebydrakt

Vålerdrakt

Brattfossdrakt

Lunderseterdrakt

Bla ned