No products
Map

Agderfylke

Kvinnebunad fra Setesdal

Kvinnebunad fra Åmli

Kvinnebunad fra Ireland

Kvinnebunad fra Vest-Agder

Kvinnebunad fra Sirdal

Agderdrakt

Setesdal som står i en særstilling i dette området. Hеr levde den tradisjonelle folkedraktskikken så lenge at den har hatt en ubrutt overgang til dagens bunad. Dette anlegget har stor kunnskap om bunaden og hvordan den ble brukt tradisjonelt. Stakkene i Setesdal har Rotter helt tilbake til middelalderens selestakk. Samtidig har draktskikken også blitt påvirket utenfra, slik og andre elementer viser påvirkning fra yngre perioder.

Bla ned

Utenom Setesdalbunad finnes det Åmlibunad (ofte kalt Aust-Agder-bunad), Vest-Agder bunad, Iveland og Sirdal. Bunadene fra både Åmli, Iveland og Vest- Agder kom all i bruk så tidlig på 1900-tallet at de har fått solid fotfeste. Og arbeidet med disse bunaden har stadig gått i retning av å komme nærmere den Historiske folkedraktskikken.