Grafferbunad
Pris kr 22.800 ,-
inkl. bunad med skjorte, veske og stoffbelte. Sølv kommer i tillegg.
Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad
GRAFFERBUNADEN har hatt to ulike utforminger gjennom tida: en med brodert liv og en med damaskliv. Bunaden har utgangspunkt i en brodert stakk fra Graffer i Lom, og resten av bunaden er komponert for å passe til den stakken. Stakken lages i blått eller svart ullstoff med mangefarget ullgarnsbroderi. I tillegg er det brodert med metalltråd. Skjorten er i hvit lin eller bomull med hvitsømbroderi på krage og mansjetter. Som alternativ brukes samme type bomullskjorte med nupereller som til de andre bunadene fra Gudbrandsdalen. Som ytterplagg brukes en cape eller ei jakke i samme stoff som bunaden. Sølvet som brukes i dag er oksidert, mens det tidligere ofte ble brukt hvitt/forgylt sølv. Fra 2013 broderes bunaden med DMC brodert garn i tillegg til vanlig. Vesten også lages i forskjellige fargene og fasongene i forhold til rekonstruert bunadene fra 1700-tallabunader Familien på Graffer og Gudbrandsdalen Husflidsforening utviklet den ferdige bunaden slik den ser ut i dag. Dette var da et revisjonsarbeid. Grafferbunaden hadde til da hatt flere ulike livstykker siden første gang den oppsto i 1930-årene. Den ble svært populær da den reviderte utgaven var ferdig i 1952, og har siden vært et forbilde for mange bunader rundt om i landet. Livet på denne bunaden syes for hånd og den tradisjonelle skreddersømmen blir dermed bevart som en del av en viktig kulturarv fra dette området. Bunaden har hatt to ulike utforminger gjennom tida: en med brodert liv og en med damaskliv. Bunaden har utgangspunkt i en brodert stakk fra Graffer i Lom,og resten av bunaden er komponertfora passe til den stakken. Det fins i tillegg en rekonstruert bunad som bygger pa den samme stakken, presentert under 17oo-talls kvinnebunad fra Gudbrandsdalen. PA 1930-tallet var det kommet flere broderte bunader fra Gudbrandsdalen i handelen. Gudbrandsdalens festbunad, Dovrebunad og Jordebunad er alle komponert pa samme måte. Ska-perne bak disse bunadene hadde tatt utgangspunkt i broderte draktdeler fra omradet og omformet dem til bruk på en livkjole med utgangspunkt i de tradi-sjonelle livkjolene i Gudbrandsdalen. Slikble ogsa Grafferbunaden til. Den har utgangspunkt i en brodert stakk fra garden Graffer i Lorn. Stakken er anta-gelig fra slutten av 1700-tallet, og ble da brukt sammen med et lost skjoteliv eller ei trøye. Sa har den pa et eller annet tidspunkt blitt omformet til a passe sammen med en yngre type liv. Det var denne yngre draktskikken med sammensydd liv og stakk som ble utgangspunktet for Grafferbunadens utforming. Mange stakker og liv fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet ble sydd om da den nye skikken med livkjole fikk fotfeste i Nord-Gud-brandsdalen rundt 1830. Den lokale betegnelsen ble snorlivskjol etter de eldre snorelivene, men sam­mensydd med stakken fikk de skjulte hekter i ste-det for snoring. Flere gamle stakker ble gjenbrukt pa denne maten, men det ble også vevd nye stoff til livkjoler. Både de velkjente råndastakkene, trykte stakkestoff og damaskstakker ble brukt parallelt, og kanskje ogsa noen slike broderte stakker. Men den gangen stakken fra Graffer første gang skulle bli bunad, var det andre ideologier som rådde grunnen; det var om å gjøre å føre videre det beste en fant av eldre broderier, og det å holde norske materialer i hevd var ogsa viktig. Derfor var damask og silke uinteressant sammenlignet med den bro­derte stakken. I likhet med de andre broderte buna-dene fra Gudbrandsdalen som kom i samme tidspe-riode, fikk også Grafferbunaden livkjolefasong, samme stoff i stakk og liv, og broderi på alle drakt­deler. Denne bunaden var i produksjon fram til 1952, da Gudbrandsdal Husflidsforening sammen med eierne av originalstakken foretok en revisjon. Den reviderte Grafferbunaden fikk samme fasong som tidligere, men nå ble livet lagd i damask. En jobbet også på. den tida med å ta opp igjen gamle sømteknikker. Mens fargene tidligere hadde variert, ble de nå standardisert. Dessuten ble det kopiert ei skjorte fra Graffer som skulle brukes til bunaden. Den eldre varianten er fortsatt i produksj on, og broderiet pa stakken avviker i vesentlig gra'd fra den reviderte utgaven. I tillegg brakes jo fortsatt en del av de gamle bunadene. Det eksisterer en del folkelige myter rundt denne bunaden. Noen hevder at den bare kan bares av de som har tilknytning til garden Graffer, mens andre hevder at den ikke er stedbunden i det hele tatt og er for hele landet. Det som i alle fall stemmer, er at den fikk voldsom popularitet da den ble lansert, og at den brukes over store deler av landet. Men den er altsa lansert som en bunad fra Gudbrandsdalen, der den har utgangspunkt. DRAKTDELER LIVKJOLE: Stakken lages i blått ullstoff med mange farget ullgarnsbroderi. I tillegg er det brodert med metalltråd. Monsteret består av en brei blomsterbord nederst på stakken og spredte blomster oppover. i stakkestoffet. Stakken er foldelagt med brei midtfold foran og resten av vidda fordelt bakover slik;at foldene motes midt bak. Stakken er sydd sammen med livet. Livet lages i et damaskvevd sloff i bomull/viskose, oftest i rødt, men kan også være grønt. Det har fasong som de tradisjonelle livkjolene fra Gudbrandsdalen: vid halsringing, smale seler og høy rygg. Den tidligere utgaven av bunaden ble også gjerne lagd i blatt eller svart, men en periode ble den lagd i hvitt på grunn av materialknapphel under og etter andre verdenskrig. Fargene på brodergarnet og utformingen av blomstermotivene kan ha variert noe etter de ulike syerne. SKJORTE: Deter kopiert ei linskjorte fra Graffer til bunaden. Den har hvitsøm pa halslinning og hand-1inninger. Som alternativ brukes samme type skjor-ter som er i bruk til de andre bunadene fra Gud-brandsdalen. Disse er enten i lin eller bomull, og har gjerne nuperellekanter eller taggekanter på krage og linninger. Pa disse skjortene brettes hals-kragen ned. LØSLOMME : Det er komponert ei lomme til bunaden. Den lages i stakkestoffet, og har et brodert motiv fra stakken foran. Den lukkes med metallås, og henger i overgangen mellom stakk og liv. HODEPLAGG: Det er lagd ei lue til bunaden, og denne har fulgt med fra den forste utgaven til den navasrende. Den lages i stakkestoffet, har rundet pull som er rynket i nakken og sydd glatt til et fram-stykke. Framstykket går ned mot ørene, men har ikke knyteband. Lua er brodert pa både pull og framstykke. ytterplacg: Det er lagd ei trøye i samme stoff som stakken. Den har utgangspunkt i de tradisjonelle trøyene som ble brukt til livkjolene i Gudbrands-dalen, med ettersittende bol og vide ermcr. Den er i midlertid ikke direkte kopiert etter ei gammel troye. Trøya lukkes med skjulte hekter foran. Som alternativ brukes en kep, komponert til bunaden. UNDERSTAKK og STRØMPER: Det er ikke lagd egen understakk til bunaden, men en anbefaler en stødig stakk som gir vidde lil overstakken. Det brukes tette, svarte strømper til bunaden. METALLl: Det er bevart mye draklsølv i Gudbrands dalcn, Og den mest karakteristiske pynten er en såkalt dingsilknapp, som ei en halsknapp med store heng i filligrinsarbeid. Slike knapper er kopiert til dagens bunadbruk, og noen bruker i tillegg ei sølje under knappen. Begge festes i skjorta. Ellers brukes det ulike typer sølv til bunaden. En del av det motepregede sølvet som ble skapt rundt 1900, har utgangspunkt i formspråket til sølvet fra Gudbrandsdalen: lette, spinkle former for filigransheng fra knapp eller sølje. Søljene er gjerne hjerteformet og kan ha krone på topen.
Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad Grafferbunad
De andre populære bunadene

DB query error.
Please try later.